Bemanning och rekrytering

Bemanning

rekryteringBemanning innebär att vi anställer personal som sedan hyrs ut till kundföretag. Detta under ledning och kontroll av kundföretaget. Bemanning är mycket flexibelt och du kan hyra in personal till ditt företag för den tid som behövs, även om det brådskar. Det kan finnas många tillfällen då bemanning passar bra. Exempel på detta är om det plötsligt blivit en ökning i arbetsbelastningen, när någon är sjuk eller har semester, när en specifik kompetens behövs under en begränsad tid eller vid oregelbundna arbetstider. Våra erfarna rekryteringschefer har ett stort kontaktnät och kan hjälpa dig hitta rätt personer snabbt. Bemanning gör det enklare för arbetsgivaren på flera sätt. Du behöver inte lägga någon tid och resurser på en rekryteringsprocess. Alla kostnader som är sammankopplade med konsulten som t.ex. lön och arbetsgivaravgifter tar vi hand om. Det kan kännas som en trygghet att hyra in personal eftersom du hyr in endast för den tiden du behöver och betalar enbart för det. Du behöver då inte oroa dig för exempelvis lågkonjunktur. Bemanning är ett bra sätt att bekanta sig med nya personer och kompetenser. De konsulter du hyr in och lärt känna kan du sedan rekrytera in till ditt företag om så önskas.

Rekrytering

En anställning är en viktig investering för företaget och det är därför viktigt att det blir rätt. Att hitta de rätta personerna till sitt företag är däremot inte alltid det lättaste och kan kräva mycket tid och resurser. En rekryteringsprocess kan vara ganska omfattande och inkluderar flera steg, som utformning av kravprofil, annonsering, urval och intervjuer. Därför hjälper vi dig och ditt företag med detta så att ni kan fokusera mer på den verksamhet ni driver. Läs om hur vår rekryteringsprocess går till här: (länk till vår process)
Vår process

Här kan du läsa om hur vår rekryteringsprocess går till. Har du frågor eller vill ha mer information kan du kontakta oss via mail eller telefon.

Analys och kravprofil

Det första steget är att identifiera att ett behov finns. Ibland startar processen på grund av att en anställd har avgått eller att arbetsbelastningen har vuxit. Det kan ha uppstått fler arbetsuppgifter eller ansvarsområden vilket medför att personalen inte hinner utföra allt.

Meeting

Meeting

När du bestämt att du vill anlita oss för att få hjälp med att hitta nya anställda börjar genast rekryteringsprocessen. Den börjar med att våra rekryteringschefer åker ut till ditt företag, där ni får berätta vad ni önskar anställa för personal. Tillsammans genomför vi en analys av den aktuella tjänsten, vad för arbetsuppgifter och ansvarsområden arbetet innebär, företagets mål och värderingar. Vad personen ska ha för utbildning, erfarenheter, egenskaper o.s.v. Det är dock inte alltid säkert att precis samma tjänst ska tillsättas bara på grund av att något av slutat. Vi hjälper dig att fundera över om det finns andra lösningar, som att exempelvis organisera om arbetet, förflytta någon i företaget eller skapa en helt ny tjänst. Denna bakgrundsanalys är tänkt att utreda frågor som rör bl.a. företagets framtid och förändringar, företagets nuvarande kompetenser och hur dessa kan utvecklas. Utifrån detta konstrueras en kravprofil. Det är mycket viktigt att vi får så mycket relevant information som möjligt om tjänsten och ert företag för att vi sedan ska kunna formulera korrekta annonser och se till att vi hittar de rätta kandidaterna. Det är du som kund som bestämmer vad du vill att den anställde ska ha för kompetens och kunskaper. Ibland kan det dock vara svårt att veta vad det är man söker efter gällande en tjänst, då kan vi på Ace Custom bistå med våra expertkunskaper och försöka klura ut vad som kan passa.

Annonsering och urval

Sedan är det dags att samla in information från sökande till tjänsten. Detta kan vi göra på flera olika sätt beroende på målgrupp, vilken typ av tjänst det handlar om samt hur omgående det är. Vi använder oss av olika medier, bl.a. annonser på ett antal internethemsidor, inklusive vår egen, och i tidningar. Annonserna formulerar vi genom att utgå från den kravprofil vi ställt upp tillsammans med dig som kund. Om det önskas kan vi hålla ert företag anonymt i annonsen. Efter annonsering kommer ansökningshandlingarna in. Det sker ett löpande urval av kandidater vilket innebär att vi löpande går igenom ansökningarna direkt de kommer in och håller intervjuer. Exempelvis kan vi gå igenom de tio första ansökningarna och hittar tre kandidater som verkar lovande, och dessa kontaktar vi då. Detta gör ibland att tjänsten kan bli tillsatt innan ansökningstiden gått ut. Detta är särskilt bra om det är för en omgående tjänst. Till en början bedöms de sökande utifrån telefonintervjuer, ansökningar, CV:n och rekommendationer, men kommer det inte in några passande kandidater eller för få brukar vi själva söka efter lämpliga kandidater genom vårt stora kontaktnät och databas där vi samlar alla personer som registrerat sig hos oss. Detta kan göra att vi ibland kontaktar potentiella kandidater som inte sökt den aktuella tjänsten, men som uppfyller alla krav.

Intervjuer och bedömning

Job Interview with Smiles
När lämpliga kandidater hittats genomförs intervjuerna som brukar vara semistrukturerarade. Intervjuprocessen är menad att vara ömsesidig på så sätt att den ansvariga rekryteraren ska få en fördjupad bild av vem den sökande är medan kandidaten ska få mer information om tjänsten och företaget. Kandidaten frågas bl.a. utbildning, arbetserfarenhet, personliga egenskaper och kompetenser samt löneanspråk. Intervjuerna utförs ofta i två steg där den första intervjun är relativt kort. Den första intervjun bör ge en djupare bild av de kvarstående individerna och huruvida de uppfyller alla krav i kravspecifikationen eller ej. Sedan brukar ytterliga en intervju ske med de personer som går vidare från första intervjun, ibland görs även en personbedömning. Du som kund får naturligtvis vara med under intervjuerna om du vill, samt ställa frågor. Vi kontaktar även kandidaternas referenspersoner om det önskas av dig.

Vi på Acecustom använder oss ibland av tester. Detta är beroende på den aktuella tjänsten och om du som kund önskar det. Oftast genomförs tester endast om det handlar om högre positioner. Vi utför ett anta olika tester bl.a. personlighetstester, begåvningstester samt arbetsprov.

De kandidater som vi anser lämpliga skriver rekryteraren en kandidatpresentation om som väldigt kort beskriver kandidaterna. Denna skickas sedan till kunden och du avgör om du vill träffa personen. Det är alltid kunden som bestämmer om eller vem/vilka som ska anställas. Det har vi på Ace cutsom ingen makt över, det är alltid ditt val. Är du osäker på vilken kandidat som verkar passa bäst kan vi ge dig råd.

Utvärdering

När processen är avslutad och du har gjort ditt val kommer vi kontakta dig för att kolla till läget, se till att allt flyter på som det ska. När kandidaten varit anställd ett tag sker det en uppföljning för att garantera att du är nöjd med rekryteringsprocessen och att den nya medarbetaren trivs och passar in i organisationen samt om arbetsuppgifterna utförs på ett tillfredsställande sätt. När det gäller bemanningsuppdrag har vi ett pågående arbetsgivaransvar och genomför uppföljningar och avstämningar med jämna mellanrum. Våra rekryteringscheferna har en gång i veckan avsatt tid för möte med konsulterna, ibland åker de och hälsar på dem i företaget och det ordnas även ibland konsultluncher där sådana saker kan diskuteras. För oss är det mycket viktigt att du som kund är nöjd med den rekryteringsprocess som anordnats samt att den/de nya anställda trivs och passar in i er organisation. Därför utför vi också en kundnöjdhetsmätning (CSI) två gånger per år.