Områden

Vår personal är mycket kompetent och kommer garanterat att utföra ett bra arbete åt ert företag. Vi har anställda inom ett antal olika områden, några av dessa beskrivs här nedan. De har happy052-1024x774kunskaper inom diverse ämnen och har erfarenheter ifrån olika branscher. Till exempel spel branschen och live spel branschen Många av våra konsulter talar mer än ett språk, de allra flesta pratar engelska, men vi har även ett antal som pratar finska, tyska, franska och spanska. Detta kan vara mycket värdefullt om du driver ett internationellt företag.

Passar inte någon av dessa områden det du söker eller vill ha hjälp med att rekrytera egen personal till ditt företag kan du kontakta oss så ordnar vi det.

Telefonsupport

Behöver ditt företag en eller flera personer som hjälper kunder via telefon med era tjänster eller produkter? Kunder kan kontakta er support om de har problem med exempelvis sitt abonnemang, vid installation av program eller något annat.

Kundtjänst

customer-service-skillsDe allra flesta verksamheter behöver en kundtjänst av något slag. Våra konsulter kan hjälpa dig med sådana ärenden som kan vara allt ifrån att ge kunderna allmän information till mer specificerad sådan, svara på frågor om leverans eller om en viss produkt eller tjänst.

Säljsupport

En säljsupporter arbetar tillsammans med kunden och upptäcker nya behov och försöker ta fram de bästa lösningarna. De kan arbeta med att göra beräkningar, offerter och lägga order.

Säljare

En säljare arbetar med att sälja ert företags produkter och tjänster på ett eller annat sätt. Tillverkar ditt företag produkter kan det behövas säljare som riktar sig mot exempelvis återförsäljare eller detaljhandeln. Säljarna tar då kontakt med dessa och säljer sina produkter. En utesäljare arbetar genom att åka ut till kunderna. De försöker bygga upp en god och hållbar affärsrelation med kunden. En innesäljare jobbar från sitt kontor genom att ta kontakt med kunder och ta emot beställningar och säljer sina produkter eller tjänster via telefon eller e-mail.

Cheferinside-sales-rep-sports

Det finns många olika typer av chefer. Enhetschef, teamchef, projektledare, regionchef, VD o.s.v. Det gemensamma för chefsyrket brukar dock vara att de har ett stort ansvar över medarbetarna och har till uppgift att leda och utveckla. Varje arbetsplats behöver en chef som håller upp ställningarna och ser till att allt sköts som det ska. Många företag har en god rekryteringsstrategi när det
handlar om lägre tjänster, men när det kommer till chefer tänker sig många att det naturliga är att utse en chef genom sitt kontaktnätverk. Detta kan dock ibland vara ett misstag eftersom det kan hända att parterna har olika uppfattningar och börjar arbeta tillsammans med snedvridna förväntningar. Det är viktigt att ha gemensamma mål som alla i organisationer vet om och följer. Vill du inte hyra in en chef kan vi hjälpa dig att rekrytera en egen